Podstawą udanej współpracy jest dialog i zrozumienie potrzeb klienta na każdym etapie realizacji inwestycji.

Kierując się tą zasadą przeprowadziliśmy setki rozmów z Naszymi klientami. Powtarzające się pytania i wątpliwości skłoniły Nas do opracowania poradnika w formie zbioru najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.

4. Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej. Czy potrzebna?

Cyrkulacja wody to dodatkowa trzecia rurka (poza ciepłą i zimną) wędrująca po budynku z kotłowni do łazienek, kuchni i toalet. Jej zadaniem jest nie dopuścić do stania ciepłej wody w rurach instalacji, aby się nie wychłodziła. Znamy to irytujące uczucie, gdy musimy czekać na ciepłą wodę w kranie przez dłuższy czas. Cyrkulacja rozwiązuje ten problem. Przepisy jasno określają, że w punkcie czerpanym, po odkręceniu zaworu ciepłej wody, ma ona się pojawić w ciągu max. 5 sec. W praktyce może to być zdecydowanie szybciej. Wszystko byłoby pięknie i nie poruszałbym w ogóle tego tematu, gdyby nie fakt, że cyrkulacja powoduje ogromne straty ciepła zbiornika cwu. Szacuje się, że nawet do 20% całkowitego kosztu podgrzewu cwu mogą stanowić straty związane z pracą cyrkulacji. Przykładowo w Niemczech, gdzie na sprawy związane z minimalizowaniem strat energii kładzie się wielki nacisk, praktycznie wcale nie stosuje się cyrkulacji. Już na etapie projektowania planu funkcyjnego budynku przewiduje się łazienkę, kuchnie i kotłownię w jednej części budynku, tak aby długości rur z ciepłą wodą były możliwie krótkie i nie było konieczności stosowania cyrkulacji. W Polskich warunkach raczej nie oczekujmy tego od architektów. Rozwiązaniem jest stosowanie inteligentnych pomp cyrkulacyjnych i programatorów czasowych, które nie włączają pomp np. w nocy kiedy śpimy lub w dzień gdy Nas nie ma. Dodatkowo koniecznie należy zadbać o możliwie dokładną i grubą izolację na przewodach cyrkulacyjnych.

Emblemat InstalTechnik