InstalTechnik - pompa ciepła realizacje

Rola pomp ciepła w inteligentnych domach

Rola pomp ciepła w inteligentnych domach: Integracja pomp ciepła z systemami zarządzania budynkiem (BMS) i inteligentnymi domami dla optymalizacji zużycia energii i komfortu użytkowania

Smart Home to inteligentny dom, czyli taki, w którym poprzez czujniki i sterowniki nastąpiło połączenie w jedną sieć i podłączenie do jednostki centralnej wszystkich inteligentnych urządzeń i systemów. Dzięki skomunikowaniu można nimi sterować i zarządzać przy pomocy jednej aplikacji.

Pompy ciepła w inteligentnym domu

Pompa ciepła w Smart Home musi być połączona z jednostką sterującą i źródłem energii lub z systemem magazynowania energii, która jest potrzebna do jej prawidłowej pracy. Współpracuje także z innymi elementami inteligentnego systemu jak rekuperacja, klimatyzacja, rolety zewnętrzne i ta kooperacja przebiega harmonijnie, dając wysokie redukcje zużycia energii i maksymalizując efektywność energetyczną budynku oraz komfort termiczny użytkowników.

Ustawienie optymalnej temperatury w domu pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne, a dzięki integracji pompy ciepła typu smart z BMS jest to łatwiejsze. Integracja pozwala nie tylko na kontrolę wysokości temperatury w domu i monitoring zużycia energii przeprowadzany na odległość i w czasie rzeczywistym, lecz daje również możliwość automatycznej adaptacji do stylu życia domowników. Dotyczy to zarówno trybu codziennego związanego z regularnymi aktywnościami typu praca/szkoła i wynikającą z nich nieobecnością w domu, jak i trybu urlopowego. Dom automatycznie dostosowuje się do panujących warunków i mniejszej liczby osób/ich braku, czego skutkiem jest praca na minimalnej wydajności podczas absencji domowników i mniejsze zużycie energii.

Możliwość śledzenia miesięcznego, tygodniowego czy dziennego poziomu poboru energii oznacza dostęp nie tylko do historycznych czy prognozowanych, ale i bieżących danych, na bazie których można obserwować tendencje zużycia i zidentyfikować obszary niepotrzebnych strat energii lub potencjalnych zysków oraz odpowiednio zareagować, by zoptymalizować koszty ogrzewania i korzystać z urządzeń oraz systemów bardziej świadomie.

Integracja pompy ciepła z BMS

BMS (z ang. Building Management System) to system zarządzania automatyką budynkową, czyli automatycznym monitorowaniem i sterowaniem urządzeniami i systemami w budynku i jego bliskim otoczeniu. Bazą BMS są węzły sieciowe (moduły z mikrokontrolerami) i interfejs sieciowy. Pomiędzy modułami zachodzi przewodowa lub bezprzewodowa transmisja danych. Węzły sieciowe lokalnie przetwarzają informacje pochodzące z sensorów (czyli dane o parametrach pracy urządzeń i warunkach panujących na zewnątrz lub wewnątrz domu, jak temperatura powietrza czy obecność domowników) i sterują elementami wykonawczymi – urządzeniami realizującymi funkcje użytkowe (jak pompy ciepła).

Automatyczne sterowanie BMS odbywa się za pomocą ustawień czasowych lub parametrycznych – wskutek wykonania pomiarów czy wykrycia zmian. Harmonogram pracy pompy ciepła planuje się według aplikacji kalendarza, zegara, danych GPS. Można zdefiniować różne scenariusze pracy dla konkretnych pomieszczeń, dostosowane do potrzeb, sytuacji i wyznaczonego celu.

Jedną z możliwości jest obsługa inteligentnej pompy ciepła za pomocą głosu. Pompą ciepła można sterować bezpośrednio z urządzenia mobilnego jak smartfon, tablet czy laptop, a jest to możliwe dzięki wyposażeniu jej w moduł dostępu do sieci LAN lub bazujący na standardzie Wi-Fi. Zdalnie przeprowadzimy także inne czynności jak uruchamianie diagnostyki stanu urządzenia czy nawet usunięcie awarii przez autoryzowany serwis.

Intuicyjna wizualizacja do zarządzania budynkiem sprawia, że użytkownikowi nie są potrzebne profesjonalne umiejętności obsługi. Korzyści z integracji pomp ciepła z BMS są znaczące – dzięki BMS jest możliwe precyzyjne sterowanie pompą ciepła w zależności od aktualnych warunków pogodowych, zużycia energii i preferencji użytkowników, a optymalizacja zużycia energii oznacza oszczędności.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani instalacją pomp ciepła i ofertą INSTAL TECHNIK zapraszamy do kontaktu.

Emblemat InstalTechnik