Pompy ciepła Wrocław i okolice

Ogrzewamy dzięki nim dom, ale możemy go też chłodzić – tak funkcjonują pompy ciepła. Oleśnica, Wrocław i okolice to miejsca, gdzie działamy i gdzie możemy zapewnić profesjonalną instalację grzewczą, wodną i wentylacyjną.

Pompy ciepła wykorzystują zasoby energii naturalnej. Jej źródłem może być :

 

  • grunt,
  • woda powierzchniowa,
  • woda podziemna,
  • powietrze atmosferyczne.

Pompy przemieniają ciepło o niskiej temperaturze (nawet poniżej 0°C) w ciepło o wysokiej temperaturze. Odpowiedni czynnik roboczy jest sprężany i rozprężany, przez co uzyskuje się efekt ogrzewania lub chłodzenia. Efektywność pompy określa się za pomocą współczynnika COP – stosunku ilości energii przekazanej do pompy do ilości uzyskanej dzięki niej energii.


Pompy ciepła solanka / woda

To najpopularniejsze i najbardziej wydajne rozwiązanie w naszych warunkach klimatycznych. Grunt zasilany energią z opadów atmosferycznych i promieniowania słonecznego stanowi ogromny magazyn i źródło energii dla pompy. Do pomp solanka/woda stosuje się dwa rodzaje wymiennków gruntowych:

  • W przypadku działki o wystarczającej powierzchni do ułożenia rur z gruntem wodonośnym można zastosować kolektor poziomy. Jego budowa polega na wykonaniu wykopów na głębokość ~2m i ułożeniu w nich rur, oraz zasypaniu wykopu.
  • Jeżeli działka jest zbyt mała dla kolektora poziomego stosuje się sondy pionowe, czyli odwierty o głębokości ~100m. Sondy pionowe można wykorzystać również do biernego lub aktywnego chłodzenia domu.

Pompy ciepła powietrze / woda

 

Zachęcają niskim kosztem inwestycyjnym. Źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne i jego wymiana podczas pracy urządzenia. Energia z powietrza, do której dostęp jest zawsze i wszędzie, pozwala na swobodę korzystania i zapewnia szybki zwrot inwestycji w budowę takiej właśnie pompy ciepła powietrze/woda. Wrocław, Oleśnica oraz pobliskie miejscowości to tereny, na których działamy – zachęcamy więc do kontaktu.

 

 


Pompy ciepła woda / woda

W tym przypadku nośnikiem ciepła są wody gruntowe. System można zbudować, gdy warstwa wodonośna ma odpowiednią wydajność, parametry fizykochemiczne, a minimalna temperatura wody wynosi ~ +7°C. Prawidłowo zbudowany układ polega na systemie dwóch studni: eksploatacyjnej i zrzutowej


 

003001 002

 

Oferujemy bogaty wachlarz usług - zostaw numer telefonu, a my podpowiemy Ci jakie rozwiązania będą dla Ciebie korzystne.

Emblemat InstalTechnik